Blog

De zilvermeeuw doorheen de tijd

Er was een tijd dat de mens de zilvermeeuwen heeft verjaagd uit hun leefgebied waardoor ze moesten verhuizen. Er was een tijd dat zilvermeeuwen werden gevangen, vetgemest en opgegeten. Er was een tijd dat zilvermeeuweneieren werden geraapt en massaal gebakken in de pan. Er was een tijd dat vogelwachters half aangeschoten vogels uit hun lijden moesten verlossen, omdat ze geschoten werden door toeristen voor plezierjacht. Er was een tijd dat de vos de grootste predator was van de zilvermeeuwen. Er was een tijd dat zilvermeeuwen niet gestoord werden op het strand door loslopende honden. Er was een tijd dat zilvermeeuwen konden broeden in de duinen zonder gestoord te worden door de mens. 

Vandaag broeden zilvermeeuwen op de daken en vervuilen ze de dakgoten van de huizen. Vandaag laten de zilvermeeuwen hun uitwerpselen achter op de straten en de auto’s. Vandaag vertonen zilvermeeuwen vaak agressief gedrag tijdens het broedseizoen. Vandaag zorgen zilvermeeuwen voor geluidsoverlast door hun onderlinge communicatievaardigheden. Vandaag genieten de zilvermeeuwen van de menselijke visvangst op ‘hun’ territorium. Vandaag nemen de zilvermeeuwen met een duikvlucht voedsel uit de hand van de mens wanneer ze de kans hebben. 

De mens en de zilvermeeuwen hebben heel wat doorstaan. Zij hebben elk gevochten voor hun grondgebied en dit grondgebied heet ‘de kust’.

%d bloggers liken dit: